Telefon | +48 881 200 830

E-mail | biuro@taxsupport.com.pl

Adres | ul. Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń

+48 881 200 830

biuro@taxsupport.com.pl

ul. Żółkiewskiego 5

Strona główna / Blog / Czym jest obsługa kadrowo-płacowa?

Czym jest obsługa kadrowo-płacowa?

| 17 maja 2024

Obsługa kadrowo-płacowa stanowi jeden z fundamentów gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Jest to obszar, który obejmuje zarządzanie informacjami o pracownikach oraz rozliczanie ich wynagrodzeń, co ma bezpośredni wpływ na efektywność organizacyjną oraz zadowolenie zespołu. Praca specjalisty ds. kadrowo-płacowych wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale także umiejętności interpersonalnych i precyzji w działaniu. Rzućmy okiem na zagadnienie i sprawdźmy, na czym polega obsługa kadrowo-płacowa, jak wygląda typowy dzień pracy w tej dziedzinie i jakie kwalifikacje są potrzebne, aby profesjonalnie zajmować się tą ważną rolą w strukturze każdego przedsiębiorstwa.

​​Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

​Obsługa kadrowo-płacowa to złożony proces, który obejmuje szeroki zakres działań związanych z zatrudnieniem pracowników i zarządzaniem wynagrodzeniami. Przede wszystkim dotyczy prowadzenia pełnej dokumentacji pracowniczej, począwszy od sporządzania umów o pracę, umów cywilnoprawnych czy angaży, poprzez ewidencję urlopów i nieobecności, aż po rozwiązywanie umów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Kolejnym istotnym elementem jest naliczanie wynagrodzeń, które wymaga precyzyjnego obliczania kwot brutto i netto, uwzględniając podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz inne świadczenia, takie jak dodatki, premie czy zasiłki chorobowe. Specjaliści ds. kadr i płac muszą również śledzić najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i podatkowego, aby zapewnić zgodność rozliczeń z obowiązującymi regulacjami.

Ponadto, obsługa kadrowo-płacowa obejmuje również przygotowywanie różnorodnych raportów i analiz dotyczących zatrudnienia oraz wydatków płacowych, co stanowi znaczący element planowania finansowego i strategicznego w firmie. Kadrowcy uczestniczą także w procesach rekrutacji, zarządzają benefitami pracowniczymi, monitorują harmonogramy pracy, dbają o bezpieczeństwo danych osobowych pracowników, a także wspierają kierownictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki kadrowej.
W efekcie, prawidłowa obsługa kadrowo-płacowa wymaga dużej wiedzy merytorycznej, umiejętności organizacyjnych oraz zdolności do sprawnej komunikacji i współpracy z pracownikami i zarządem firmy.

​​Jak wygląda praca kadrowej?

​Praca kadrowej opiera się na złożonym i wieloaspektowym zarządzaniu sprawami pracowniczymi. Pod jej nadzorem tworzone są umowy o pracę, zarówno w ramach stosunków stałych, jak i czasowych. Odpowiada za obsługę procesu składania wniosków urlopowych, monitorowanie harmonogramów pracy i zapewnianie, że ewidencja czasu pracy jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa. Kadrowa nadzoruje również realizację okresowych badań lekarskich, w tym badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, co pomaga zapewnić, że wszyscy pracownicy są zdolni do pracy.

Ponadto, kontroluje wypowiedzenia umów i zwolnienia lekarskie, upewniając się, że są one realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiada za naliczanie wynagrodzeń, uwzględniając składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia pracownicze, takie jak premie czy dodatki.

Ważnym elementem pracy kadrowej jest również współpraca z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak urzędy skarbowe, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy czy sądy. Regularne przekazywanie raportów i deklaracji do tych instytucji oraz zapewnianie zgodności działań firmy z obowiązującymi regulacjami jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W efekcie, praca kadrowej wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów prawa pracy, ale także precyzji w dokumentacji i umiejętności komunikacji z różnymi interesariuszami, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

​Jakie wykształcenie musi mieć kadrowa?

​Kadrowa powinna posiadać odpowiednie wykształcenie, aby skutecznie zarządzać różnorodnymi aspektami związanymi z zatrudnieniem i rozliczaniem wynagrodzeń pracowników. Pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby z wyższym wykształceniem na kierunkach takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, finanse, psychologia czy socjologia. Te kierunki zapewniają solidną podstawę teoretyczną, umożliwiając zrozumienie najważniejszych koncepcji, które mają bezpośredni wpływ na zarządzanie personelem.

Jednak największe szanse na pracę w kadrach mają osoby, które ukończyły specjalistyczne kursy zawodowe, pozwalające nabyć praktyczne kwalifikacje i umiejętności. Tego rodzaju szkolenia często obejmują zagadnienia związane z prawem pracy, naliczaniem wynagrodzeń, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej czy obsługą programów kadrowo-płacowych. Dzięki takiemu przygotowaniu kandydaci zyskują praktyczną wiedzę, która pozwala im od razu przystąpić do efektywnej pracy.

Świetnych specjalistów od kadr i płac w Toruniu znajdziesz u nas. Sprawdź!

Dodatkowo, istotne są także umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, a także zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Kadrowa musi umieć skutecznie współpracować z innymi działami, pracownikami oraz zewnętrznymi instytucjami, dlatego ukończenie dodatkowych szkoleń w zakresie komunikacji, mediacji czy zarządzania może znacząco zwiększyć szanse na sukces zawodowy w tej dziedzinie.

Nie jesteś zadowolony z obecnej księgowości? Przejdź do TAX SUPPORT
- to proste!

Proste i jasne zasady - przygotujemy Ciebie indywidualną ofertę

Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skontaktuj się z nami