Telefon | +48 881 200 830

E-mail | biuro@taxsupport.com.pl

Adres | ul. Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń

+48 881 200 830

biuro@taxsupport.com.pl

ul. Żółkiewskiego 5

Usługi
księgowo
płacowe

Usługi rachunkowe Toruń

Prowadzimy rzetelną księgowość dla małych i dużych firm, spółek, fundacji oraz indywidualnych
działalności gospodarczych. Rozliczamy wszystkie formy opodatkowania i prowadzimy każdy rodzaj
ewidencji księgowej.

USŁUGI KSIĘGOWE TORUŃ

Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych informacji oraz rozliczanie finansów zgodnie z przepisami prawa. Bezwzględnie dochowujemy ustawowych terminów, tak abyś Ty mógł skupić się na rozwijaniu biznesu. Nasze rozwiązania informatyczne umożliwiają dostęp do danych w każdej chwili oraz przeprowadzenie zaawansowanych analiz finansowych. Przeszliśmy wiele kontroli z US, ZUS, PIP i innych, dlatego zdecyduj się na współpracę z nami już dzisiaj, abyś mógł korzystać z naszego doświadczenia.

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Oferujemy usługi księgowe w następującym zakresie:

Prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych,

Tworzenia planu kont oraz polityki rachunkowości,

Prowadzenia: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej (przychodów), ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

Prowadzenia ewidencji VAT, sporządzaniem deklaracji: JPK_VAT, PIT, CIT,

Sporządzania sprawozdań do GUS oraz do innych organizacji na zlecenie klienta,

Wysyłania deklaracji podatkowych w imieniu klienta w określonym terminie wskazanym w przepisach podatkowych

W zakresie
kadr i płac:

Przygotowaniem wszelkiej dokumentacji do akt osobowych pracowników,

Sporządzaniem list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych,

Prowadzeniem ewidencji czasu pracy oraz ewidencji nieobecności tj. zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie, ojcowskie itp.,

Sporządzaniem raportów rozliczeniowych przekazywanych co miesiąc drogą elektroniczną do ZUS-u oraz dokumentów zarejestrowania i wyrejestrowania pracowników, jak również członków ich rodzin,

Przekazywanie do ZUS-u wniosków o zasiłek chorobowy, macierzyński oraz innych dokumentów dotyczących pracowników oraz właściciela,

W zakresie dodatkowych usług:

Doradztwem biznesowym zakresie zakładania działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa w formie spółki,

przygotowaniem wszelkiej dokumentacji potrzebnej przy ubieganiu się o kredyt, pożyczkę, leasing,

Kontaktem w imieniu klientów z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznym, GUS-em, Inspektoratem Pracy itp.,

sporządzaniem analiz finansowych na potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa,

Sprawdzaniem poprawności dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, 

Bieżąca obsługa telefoniczna i mailową klientów biura,

 Przygotowywanie wniosków o dofinansowania dla właścicieli i pracowników.

Potrzebujesz indywidualnej oferty?

Skontakuj się z nami

kontkat-v2

Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skontaktuj się z nami