Telefon | +48 881 200 830

E-mail | biuro@taxsupport.com.pl

Adres | ul. Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń

+48 881 200 830

biuro@taxsupport.com.pl

ul. Żółkiewskiego 5

Polityka
Prywatności
i Cookies

Szanowny Użytkowniku!

W Tax Support wiemy jak ważna dla Ciebie jest prywatność Twoich danych osobowych. Wiemy też jak cenisz sobie bezpieczeństwo w sieci. My wyznajemy te same zasady i dlatego też codziennie staramy się zapewnić jak najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa. Niniejszy dokument ma na celu przybliżenie Tobie najważniejszych informacji o sposobie i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych zebranych w czasie korzystania z Portalu. Dla Twojej wygody podzieliliśmy te informacje na kilka podstawowych punktów.

Zespół Portalu

1. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzając Twoje dane opieramy się na przepisach prawa polskiego, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest TAX SUPPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000936140, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8882944108 oraz numerem REGON 340270242.

 

3. Jakie dane, w jakim celu oraz przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Zakres przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych zależy od sposobu, w jakim korzystasz z Portalu i jego poszczególnych funkcjonalności, a Twoje dane zbieramy przede wszystkim poprzez pliki cookie.

Poniższa tabela przedstawia aktywności, które możesz podejmować na Portalu ze wskazaniem jakie Twoje dane będziemy wtedy przetwarzać, w jakich celach, na jakiej podstawie oraz jak długo.

L.p.Nazwa podmiotuCel przetwarzaniaTransfer danych
1.Cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniuusługi hostingoweEOG
2.Google LLCusługi analityczne oraz reklamowepoza EOG
3.Google Ireland Limitedusługi analityczne oraz reklamoweEOG
4.Meta Platforms Inc.wtyczka aplikacji social media Facebook oraz dostawca Facebook Pixelpoza EOG
5.Meta Platforms Ireland Limitedwtyczka aplikacji social media Facebook oraz dostawca Facebook PixelEOG

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, przy pomocy których obsługujemy Portal.

 

5. Czy Twoje dane są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?

Tak, w związku z korzystaniem przez Nas z usług podmiotów, które mają siedzibę, zakład, centra danych lub podwykonawców w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może dojść do takiego transferu Twoich danych. W każdym takim przypadku przekazanie danych opiera się na odpowiednich, przewidzianych w RODO, narzędziach i rozwiązaniach, w szczególności decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony tych danych lub na standardowych klauzulach umownych.

Twoje dane nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

6. Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym jakie dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
 5. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej daneosobowe@taxsupport.com.pl

 

7. Dobrowolność udostępnienia danych

Udostępnienie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie tych danych jest niezbędne do skorzystania z Naszego Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności. Niepodanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności.

 

8. Profilowanie

Portal nie dokonuje profilowania.

Profilowanie może być natomiast prowadzone przez Google, zgodnie z zasadami określonym w jego polityce prywatności.

 

9. Czy przetwarzamy dane osobowe osób małoletnich?

Portal nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia i dane tych osób nie są zbierane w sposób zamierzony przez któregokolwiek z Administratorów.

 

10. Informacja o plikach cookies

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi informatyczne. O zmianach co do liczby i oznaczenia podmiotów mających dostęp do Twoim danych będziesz informowany poprzez zmiany w Polityce Prywatności.
Dla wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby. Nasz Portal może umieścić plik cookie w Twojej przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.

Chcemy poinformować Ciebie, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 1. optymalizacji korzystania z Naszego Portalu; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych ustawień lub potrzeb;
 2. tworzenia statystyk korzystania z funkcjonalności na Naszej stronie, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania:

 1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:

 1. niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony,
 2. pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności;
 3. pliki reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań;
 4. pliki statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności.

11. Zarządzanie ustawienia przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”.

 

12. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 20.08.2022 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane na Portalu, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Państwa akceptacji, o czym zostaniesz powiadomiony.

Potrzebujesz indywidualnej oferty?
Skontaktuj się z nami